Få erstatning hvis du er udsat for en trafikulykke

Er du så uheldig at komme ud for en trafikulykke, har du normalt ret til erstatning. Se herunder hvad slags erstatning du kan få, og hvordan du skal forholde dig.

Kommer du galt afsted i en trafikulykke, kan du normalt få erstatning. Hvilken forsikring der dækker skaden, afhænger af flere ting. Førte du selv bilen, eller var du passagerer? Hvis skyld var det at der skete et færdselsuheld/ulykke?

Ansvarsforsikringen

Når du er kommet til skade i en trafikulykke, skal du anmelde ulykken til bilens ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen er, som udgangspunkt, forpligtet til at betale dine behandlingsudgifter, og give godtgørelse for eventuel svie og smerte, varigt mén og erstatning hvis du har løntab.

En ansvarsforsikring er desuden forpligtet til at betale tilskud til eventuelle advokatomkostninger, du har i forbindelse med din erstatningssag. Du kan altså få advokathjælp til din sag, uden at du selv står med hele regningen. Dette gælder typisk ved mere alvorlig personskade.

Hvis du er fører af bilen

Ved sammenstød med andet køretøj, er det dennes ansvarsforsikring, som dækker dig. Derudover kan du være forsikret yderligere i form af din egen ulykkesforsikring og en førerpladsforsikring. Sker ulykken i arbejdsøjemed, er der også en arbejdsskadeforsikring, der kan blive involveret.

Hvis du er passagerer i bilen

Er du passagerer i bilen, er det ansvarsforsikringen på denne bil, som dækker din personskade. Også her kan din egen ulykkesforsikring komme i spil.

Hvis du er skyld i ulykken

Hvem der er skyld i ulykken er irrelevant i denne sammenhæng. Selv om ulykken er din skyld, har du stadig krav fra bilens ansvarsforsikring.

Soloulykke

Er uheldet en soloulykke, er der ikke en ansvarsforsikring der dækker dig. Så er det din egen ulykkesforsikring og eventuel førerpladsforsikring, som du skal søge erstatning fra.

Husk at anmelde skaden

Husk at du som tilskadekommen skal anmelde din skade til alle relevante forsikringer. Hver forsikring skal behandle din sag selvstændigt, så det er vigtigt at du anmelder skaden hvert sted.

Søg læge straks efter ulykken

Når du har været udsat for trafikulykke skal du søge læge straks, så din personskade er skrevet ind i lægejournalen inden for 72 timer.

Det er desuden vigtigt at løbende er i kontakt med din læge efterfølgende, så dit helbred løbende bliver opdateret i journalerne.

Få professionel hjælp fra advokat

Man ser ofte at forsikringsselskaberne desværre har en naturlig interesse i at forsøge at begrænse den erstatningssum, som de skal udbetale til dig. Det kan derfor være en god idé, at få professionel hjælp fra en advokat med speciale i erstatning efter trafikulykke.

Advokaten kender lovgivningen til bunds, og kan hjælpe dig med at få den erstatning, som du er berettiget til. Kontakt derfor din lokale advokat, for at høre om mulighederne for hjælp til din erstatningssag.

Flere erstatningsadvokater tilbyder at hjælpe dig, så du kun skal betale hvis du får erstatningen udbetalt. Vinder du ikke erstatningssagen, skal du altså ikke betale for advokathjælpen. Hør din lokale advokat, om det er en ordning de tilbyder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *